"Студио ИДА" е варненска фирма, създадена през 1993 година с предмет на дейност рекламни услуги.

До 1996 година фирмата ни работеше в областта основно на вестникарската реклама, като подготвяхме рекламни кампании за фирмите-клиенти, изработвахме графичния дизайн и ги реализирахме в пресата.

От 1997 година започнахме работа в новата медийна среда - интернет комуникациите, като отчитахме нейната перспективност.

Създадохме няколко сайта:
- www.ida.bg - варненският портал
-
varna.ida.bg - информационния и бизнес указател
- art.ida.bg -
уеб галерия и културен справочник
с които изследвахме променящите се интереси на интернет-аудиторията, наблюдавахме движението на посещаемостта им, експериментирахме с различни начини на реклама в интернет-средата.

Успоредно с работата по тях, разработихме уеб-сайтове за наши клиенти
. Наблюденията ни по тяхната ефективност доказа големите възможности на интернет средата като медия и средство за реклама на сравнително ниска цена.

И така започна всичко.

© Copyright - 1998-2006